اشتراک گذاری در:

Access Control List (Microsoft)

این اصطلاح که به اختصار ACL گفته می‌شود به‌معنای فهرست کنترل دسترسی است. فهرستی از اطلاعات امنیتی یک شیء‌سیستم که حقوق دسترسی را برای منابعی مانند کاربران، گروه‌ها، فرآیندها یا دستگاه‌ها تعریف می‌کند. شیءسیستم ممکن است یک فایل، پوشه یا منبع شبکه دیگری باشد. اطلاعات امنیتی شیء به‌عنوان مجوز شناخته می‌شود که دسترسی به منابع را برای مشاهده یا اصلاح محتوای شی سیستم کنترل می کند.