اشتراک گذاری در:

Access Number

Access Number، شماره ای است که برای دسترسی به رایانه، سرویس یا برنامه دیگری استفاده می شود.

در یک مودم، یک Access Number، شماره تلفن و کدهای اضافی مورد نیاز برای شماره گیری و اتصال به رایانه دیگر است.

در دستگاه خودپرداز (ATM) Access Number عددی است که برای دسترسی به حساب استفاده می شود.

هنگامی که با احراز هویت دو مرحله‌ای یا کلید فوب سروکار دارید، Access Number یک عدد به‌طور تصادفی تولید شده است که باید برای احراز هویت کاربر در هنگام ورود، وارد شود.